گیاهان مفید برای آلرژی ها

آلرژی

این بار خانوم ادویه به بررسی و معرفی چند گیاه مفید برای آلرژی ها می پردازد.

کاسنی که گیاه بسیار مناسب برای کبد است.

شاهتره یک گیاه بسیار مناسب برای الرژی هاست.

عناب باعث کاهش حرارت خون و کبد میشود و خواص ضد الرژی و ضد التهاب دارد.شیرین بیان یک گیاه ضد التهاب و اثرات شبیه کورتون دارد.البته این گیاه گرم است اما خواص ضد التهاب بسیار قوی دارد.

سرکه انگبین که ترکیبی از سرکه و عسل میباشد برای پاکسازی کبد بسیار خوب است.

خاکشیر یک گیاه معتدل به سمت تری است و برای التهاب و حرارت کبد موثر است.

ازین که با خانوم ادویه در معرفی گیاهان مفید برای آلرژی ها همراه هستید سپاسگزاریم.

منو اصلی